Amb l’entrada del nou any 2021 han entrat en vigor o hi entraran durant l’any una gran varietat de novetats per als autònoms i les empreses españoles. Una d’elles es refereix al règim d’importació IOSS (Import One Stop Shop), el règim especial de tributació de l’IVA a nivel europeu per a les vendes a distancia de béns importats de tercers països o territoris que entrarà en vigor l’1 de juliol de 2021.

S’espera que aquest canvi sigui el principi de més canvis que patirà en els propers anys, on entre altres trobem la propera entrada en vigor de la tributació a destí que entrarà en vigor el juliol del 2022. És important tenir en compte que fins avui un particular europeu no pagava absolutament cap impost per la compra a tercers països com Estats Units o Xina de productes per un valor inferior als 22 euros, mentre que les empreses europees han de pagar l’IVA i els drets quan importen aquestes mercaderies, impostos que han de repercutir al seu preu final pels consumidors.

Aquest règim afecta especialmente a negocis i botigues online o ecommerce que venen des d’un país productes a altres països sense tenir necessàriament operacions en ell. Aquest impost distingeix entre vendes intracomunitàries a distancia de béns i vendes a distancia de béns importats de tercers territoris o paísos. És aquesta segona la que es veurà modificada amb el règim IOSS, un règim especial de tributació i declaración de l’IVA per a tota Europa que entrarà en vigor l’1 de juliol del 2021 i que pretén ser una solución per a que totes les compres paguin impostos però amb un procediment molt fácil pel pagament i control dels impostos.

Entre les principals característiques que hi ha al voltant d’aquest nou règim tributari es troben l’eliminació de l’exenció relativa a l’IVA per a la importació de productes de baix valor que fins ara s’aplicava als enviaments de valor inferior als 22 euros. Això significa que tots els enviaments de béns del comerç electrònic pagaràn IVA. És important tenir en compte que aquest nou règim d’IVA s’aplicarà només per a les comandes de valor inferior als 150 euros. Per a valors superiors a aquests 150 euros s’haurà de pasar un despatx de duanes complet. Una altra característica important d’aquest nou règim tributari és la centralització de l’ingrés de les quotes de l’IVA relatives a totes les vendes de productes importats realitzades a la UE pel B2C en un únic Estat membre.

Podran utilitzar aquest règim tributari aquells proveïdors que venen productes que hagin estat prèviament importats amb un valor no superior a 150 euros a clients particulars amb domicili fiscal a la Unió Europea, així com proveïdors no comunitaris que realitzin vendes intracomunitàries a distancia de productes a clients particulars, també amb domicili fiscal a la Unió Europea. També s’hi podrán acollir plataformes electròniques que facilitin aquestes vendes a distancia.

Per a poder acollir-se al nou règim IOSS, l’empresa o el seu intermediari haurà de registrar-se davant de les autoritats fiscals d’algun dels estats membres de la Unió Europea– Estat membre d’identificació- que li atorgarà un número IOSS. És important remarcar que una vegada escollit un Estat d’Identificació s’haurà de seguir amb ell durant els següents tres anys (l’actual i els dos següents). A més, només es podrá tenir un intermediari per a tota la Unió Europea.

És important recalcar que el tipus d’IVA que l’empresa repercutirà als seus clients serà el que apliqui cada Estat membre d’on van destinats els productes, és a dir, si un producte es ven a Espanya s’haurà d’aplicar el 21% d’IVA, mentre que si s’envia a Alemanya s’haurà d’aplicar el 19%.

Les empreses que s’acullin al règim IOSS hauran de declarar mensualment a les autoritats fiscals del seu Estat d’Identificació un informe amb totes les vendes del mes anterior, detallant totes les vendes realitzades a clients dels 27 Estats membres de la Unió Europea. Aquest informe haurà d’incloure una línea per cada país on s’indiqui l’import total facturat sense impostos per al país en qüestió, així com el valor total de l’IVA per a aquest país. Si hi ha errors o correccions a la declaración d’un mes, s’hauran d’aplicar aquestes correccions a la declaración del mes següent.

És a finals de mes, una vegada emesa la declaració, que les empreses hauran de liquidar l’import de la suma dels total de l’IVA per a cada país al seu Estat d’Identificació. Serà aquest Estat d’Identificació el que liquidi després la part corresponent de l’import a les autoritats fiscals de cada país.