S’acosta el fi de l’any 2020 i, com sol ser ja tradició, el nou any ens porta nombroses novetats en matèria fiscal per a autònoms i empreses. Aquest any, a més, es presenta amb un context social i econòmic incert degut a la pandèmia del coronavirus. Aquesta incertesa ens deixa davant d’un panorama difícil que caldrà seguir de prop. A més, ens trobem amb algunes de les possibles novetats que encara estan pendents d’aprovació.

 

Novetats fiscals per al 2021

Aquest any 2021 donarà lloc a nombroses novetats en matèria fiscal per a empreses i autònoms. Aquestes novetats poden venir en forma de nous impostos i normatives o modificacions de les existents.

 

Nou impost al plàstic

Segons consta a l’avantprojecte de la llei de residus, el juliol de 2021 hauria d’entrar en vigor la prohibició de la venda i/o ús de productes de plàstic no reciclables o reutilitzables. Aquest canvi obligarà a moltes empreses a reinventar-se i transformar en gran mesura la seva activitat.

Aquesta limitació a l’ús del plàstic afectarà en gran mesura a sectors com el comerç o la restauració, ja que és un sector on es sol fer un ús més extensiu d’aquests plàstics no reciclables.

A més, segons consta a l’avantprojecte de llei, també es gravaria la fabricació d’aquests plàstics amb un nou impost de caràcter indirecte que recauria sobre la fabricació, importació o compra intracomunitaria de plàstics no reutilitzables que vagin destinats al mercat espanyol.

 

Pujada al 21% de l’IVA de begudes ensucrades i edulcurades

Segons s’ha anunciat recentment, l’IVA de les begudes ensucrades i edulcurades pujarà al 21%, encara que la ministra d’Hisenda indica que es mantindrà al 10% per a bars i restaurants per a no perjudicar un sector que ja s’ha vist molt afectat per la pandèmia. Aquest augment afectarà més a altres activitats o sectors com les màquines de vending o el comerç minorista d’alimentació.

 

Pujada de l’IRPF per a les rendes més altes

Pel pròxim any 2021 es preveu un augment de l’IRPF de dos punts per a les rendes del treball més altes- aquelles superiors als 300.000 euros-, quedant el tipus marginal del 47%. A més, també augmentarà l’IRPF en tres punts per a aquelles rendes superiors als 200.000 euros, quedant un tipus marginal del 26%.

Per altra banda, es prorroguen per al 2021 els límits vigents del règim de mòduls d’autònoms, a més de limitar a 2.000 euros l’aportació màxima als plans de pensions individuals amb dret a deducció a l’IRPF. Aquest límit, però, s’augmenta de 8.000 a 10.000 euros per als plans de pensions d’empresa.

Cal tenir en compte que a Catalunya s’ha aprovat una deducció autonòmica per a l’IRPF pensada per a aquelles persones que estan o han estat afectades per un ERTE, i per tant, per a poder optar a aquesta deducció estaran obligats a presentar la declaració de la renda.

 

Reducció de l’exempció fiscal per plusvalies i dividends per filials a l’exterior a l’Impost de Societats

Pel que fa referència a l’Impost de Societats, s’incorpora per al 2021 una reducció a l’exempció fiscal del 100% al 95% per les plusvalies i dividends generats per filials a l’exterior, encara que les empreses que facturen menys de 40 milions d’euros o per aquelles filials de nova creació, es podran seguir aplicant el 100% d’exempció durant els tres primers anys.

A més, per a les societats cotitzades d’inversió immobiliària o socimis, s’estableix un tributació mínima del 15% per a aquest concepte. A més, ja s’ha donat la competència a la Inspecció de l’Agència Tributària per a comprovar que aquestes societats compleixen amb els requisits per a convertir-se en societats d’inversió col·lectiva i no en eines de planificació fiscal per a grans patrimonis familiars.

 

Canvis a l’Impost sobre el Patrimoni

El canvi més important que es planteja per al 2021 per a l’Impost sobre el Patrimoni és que aquest tingui un caràcter indefinit per a no haver de prorrogar-lo cada any, qüestió que hauria d’aportar “seguretat jurídica” segons el govern espanyol.

A més, també s’augmenta en un punt l’Impost sobre el Patrimoni per als patrimonis més alts- més de 10 milions d’euros-, el que correspon a un increment del 2,5% al 3,5%. Dit això, cal destacar que això no serà d’igual aplicació a tot el territori espanyol ja que és un tribut de gestió autonòmica i hi ha comunitats com la de Madrid que el bonifiquen en gairebé la seva totalitat.

 

Pujada de l’impost de matriculació

A partir del dia 1 de gener del 2021, comprar un cotxe nou serà més car degut a l’entrada en vigor del nou sistema de medició d’emissions de CO2. La nova medició d’emissions s’estima que incrementarà en fins a un 5% el preu dels vehicles nous. Aquesta pujada afectarà tant als particulars o empreses que vulguin comprar un cotxe nou com als concessionaris.

 

La nova Tassa Google

El pròxim 16 de gener entrarà en vigor l’Impost sobre Determinats Serveis Digitals, més conegut com a Tassa Google. Aquest impost grava la prestació de determinats serveis digitals en els que hi hagi intervenció d’usuaris situats al territori d’aplicació de l’impost.

Això afecta als contribuents definits a l’article 8 de la Llei 4/2020 de 15 d’octubre de l’Impost sobre Determinats Serveis Digitals, és a dir, a persones jurídiques que tinguin una facturació neta de l’any anterior superior als 750.000.000 euros, dels quals almenys 3.000.000 euros hagin estat generats per la prestació dels serveis digitals que es gravin amb aquest impost al territori espanyol. Pretén ser un impost a les empreses que recullen dades dels seus usuaris.

Tot i que és un import que no hauria d’afectar a la gran majoria d’empreses, sí que s’entén que tindrà una repercusió per a l’economia nacional ja que existeix la possibilitat de que l’import d’aquest impost es repercuteixi al preu dels serveis o productes d’aquestes grans empreses com Google, Amazon, Facebook o Apple. A més, també pot afectar a empreses i autònoms que comercialitzen els seus productes per a aquestes plataformes.

 

Pujada  de l’Impost sobre Primes d’Assegurances

Tot i que és un tribut que no rebia canvis des de l’any 1998, el tipus de l’Impost sobre Primes d’Assegurances s’incrementarà aquest 2021 del 6% al 8%. Tot i que l’augment pot ser important en alguns casos, aquest tipus continua estant per sota del d’altres països europeus.